Kurzy

Individuálne kurzy

Jednotlivé kurzy sú efektívne naplánované, pričom sa sústredíte na jediný cieľ, naučiť sa anglický jazyk za jeden rok. Výsledky dosiahnuté v prvých týždňoch vás presvedčia a povzbudia, ale hlavne nadchnú k ďalšiemu štúdiu.zacinam

Začínam

Náročnosť

Začínam pomaly rozumieť a učím sa správnej výslovnosti, tvorím otázky, a prvé vety bez chýb

 • Trvanie

  1 - 3 mesiacov
 • Cena

  299€
 • Čas výučby

  Dohodou

V cene je zahrnutý materiál na čítanie a počúvanie, ktorý obsahuje najpoužívanejšie situácie, s ktorými sa v živote bežne stretávame (bývanie, práca, reštaurácia, cestovanie, povolania, koníčky, opis človeka a jeho povahy, zdravie…) a 13 hodín face to face.

#

Rozumiem

Náročnosť

Už rozumiem a viem aj správne odpovedať, nebojím sa zapájať do jednoduchých rozhovorov

 • Trvanie

  3 - 6 mesiacov
 • Cena

  399€
 • Čas výučby

  Dohodou

Po absolvovaní úrovne Začínam, plynule prechádzam na úroveň Rozumiem, kde sa rozširuje slovná zásoba. Pokračujem s novými textami, ale na vyššej úrovni. V cene je zahrnutý materiál na čítanie a počúvanie a 16 hodín face to face.

#

Hovorím

Náročnosť

Už sa dohovorím v cudzine aj s cudzincom bez problémov, učím sa obchodnej angličtine

 • Trvanie

  6 - 9 mesiacov
 • Cena

  499€
 • Čas výučby

  Dohodou

V tejto časti sa začínam uberať k obchodnej angličtine (e maily, prezentácie, reklama, environmentalistika, telekomunikácie, prijímací pohovor, účtovné výrazy…) V cene je zahrnutý materiál na čítanie a počúvanie a 18 hodín face to face.

#

Diskutujem

Náročnosť

Hovorím po anglicky veľmi dobre a rád, používam angličtinu všade, kde potrebujem a bez strachu

 • Trvanie

  9 - 12 mesiacov
 • Cena

  499€
 • Čas výučby

  Dohodou

Viac ako 4000 slovíčok, rôzne situácie zo života. V cene je zahrnutý materiál na čítanie a počúvanie a 18 hodín face to face.