16
SEP
2012

Petra Šlachtová – mentorka

VZDELANIE
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta manažmentu: Strategický manažment a marketing

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Pedagogická fakulta: Učiteľstvo anglického jazyka a hudby

OBLASTI PÔSOBENIA
Niekoľkoročné pôsobenie v medzinárodných spoločnostiach v projektovom a procesnom riadení a podpore v oblastiach IT, obchodu a bankovníctva.

SKÚSENOSTI S JAZYKMI

Anglický jazyk – pri výučbe jazyka uprednostňujem podporu a vedenie pre jeho praktické využitie podľa potrieb študujúcich. Venujem sa aj tlmočeniu a prekladom. Svoj rozhľad si rozširujem najmä komunikáciou s anglicky hovoriacimi ľuďmi a ďalším samoštúdiom. Z mojich záľub obľubujem dynamické aktivity, hlavne športové, inline korčule, lyžovanie, fitness. Mám rada umenie všetkého druhu. Rada chodím na koncerty, a prečítam si dobrú knihu. Baví ma komunikácia s ľuďmi, spájať ich a byť im nablízku. Angličtina mi otvára dvere k ďalším kultúram a rôznym postojom k životu. Preto ju rada učím aj prostredníctvom zážitkov.